Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Sinh viên

Thư viện

IPS Stollberg

Thư viện IPS Stollberg của trường chúng tôi mở cửa cho tất cả học sinh quan tâm vào thứ Năm hàng tuần.

Chúng tôi cung cấp cho tất cả các con mọt sách lớn và nhỏ nhiều lựa chọn sách đơn ngữ và song ngữ dành cho trẻ em và phi hư cấu bằng tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Chúng tôi muốn giúp tất cả học sinh tiếp cận văn học dễ dàng hơn và khuyến khích các em tìm kiếm thông tin và nghiên cứu một cách độc lập trong một bầu không khí yên tĩnh để củng cố các em cho sự nghiệp học đường và phát triển nhân cách của mình.

Thư viện mở cửa vào thứ Năm hàng tuần. Khoản vay là miễn phí và diễn ra bằng cách nhập vào sổ ghi chép bài tập về nhà. Thời gian cho vay là một tuần cho mỗi phương tiện và có thể được kéo dài thêm tối đa một tuần nữa.

Chúng tôi đang mong chờ càng nhiều mọt sách lớn nhỏ càng tốt và chúc bạn có nhiều niềm vui duyệt!

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.