Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Trường học

Trường học

Schoolhouse

Trường của chúng tôi nằm trong cùng tòa nhà với Trường Tiểu học Albrecht Dürer.
Khu vực ngoài trời rộng rãi được sử dụng chung.

Khu liên hợp thể thao

Các bài học thể thao diễn ra trong phòng tập thể dục tại Dürer.
Tất cả học sinh đi bộ cùng với giáo viên đến phòng thể thao và sau đó trở lại trường học.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.