Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

22.09.2023 2 giờ chiều - 5 giờ chiều chạy từ thiện

25.09.2023 – 29.09.2023 Tuần lễ hội – 10 năm IPS

30.10.2023 Không có bài học, trường học và chăm sóc sau giờ học đóng cửa

10.11.2023 4 giờ chiều - 6 giờ chiều Lễ hội mùa thu với cuộc diễu hành đèn lồng

15.12.2023 4 – 7 giờ tối Chợ X-Mas

20.12.2023 Ngày sư phạm, nhà trường và chăm sóc sau giờ học đóng cửa

23.03.2024 Ngày mở cửa

22.04.2024 – 26.04.2024 Tuần lễ dự án xiếc

10.05.2024 Không có bài học, trường học và chăm sóc sau giờ học đóng cửa

17.06.2024 Tốt nghiệp

18.06.2024 Đại hội thể thao

Gói hàng năm có thể được tải xuống ở định dạng PDF trong khu vực tải xuống.
Thay đổi và bổ sung được bảo lưu.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.