Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

16.12.2022 4 – 7 pm Chợ X-mas

18.03.2023 10 giờ sáng - 1 giờ chiều Ngày mở cửa

14.06.2023 Hòa nhạc lợi ích

Gói hàng năm có thể được tải xuống ở định dạng PDF trong khu vực tải xuống.
Thay đổi và bổ sung được bảo lưu.

 

 

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.