Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang Chủ / Cha mẹ

Đại diện phụ huynh

Tổng quát

Người phát ngôn của phụ huynh đại diện cho lợi ích của phụ huynh và học sinh đối với nhà trường. Thông tin chi tiết về các nhiệm vụ nội dung sẽ diễn ra vào buổi tối phụ huynh đầu tiên. Cuộc bầu cử người phát ngôn của phụ huynh được thực hiện bởi phụ huynh trong mỗi lớp vào đầu năm học. Người phát ngôn của phụ huynh sau đó bầu ra chủ tịch và phó hội đồng phụ huynh cho năm học hiện tại.

Hội đồng phụ huynh hiện tại

Chủ tịch Hội đồng Phụ huynh: Bà Schreiber

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.