Our Open House Day

23.02.2024 – Ein Tag voller Neugier, Austausch, Spiel, Spaß & vielen Entdeckungen.

IPS- Christmas magic

Dem Duft von warmem Popcorn, Kaffee und Kinderpunsch sind im Dezember viele Familien gefolgt und dabei auf unserem gemütlichen Christmas Market gelandet.

Tuần lễ kỷ niệm – 10 năm IPS

10 NĂM IPS! - Một lý do để ăn mừng!
Một thập kỷ trước, giấc mơ xây dựng một ngôi trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi cộng đồng và phát triển bắt đầu.

Một ngày trong rừng

Vào cuối năm học trước, những chú ếch của chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời để đi bộ đường dài trong rừng cùng với bà Friedrich.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.