Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Tin tức

Chúng tôi báo cáo

Ngày mở cửa

18.03.2023 - Thật là một ngày thứ Bảy tuyệt vời? Mặt trời đang chiếu sáng, những con chim hót líu lo và chúng tôi mở cửa cho tất cả những người quan tâm và tò mò.

Đọc tiếp...

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.